عکاسی خانوادگی ، مفاهیم و ویژگی ها


جهت مطالعه مطلب قبلی در خصوص موضوع عکاسی خانوادگی به لینک زیر مراجعه فرمائید:

بررسی نقش عکاسی خانوادگی در تکوین خاطرات جمعی و عمومی یک جامعه (1)


عکاسی خانوادگی در عمل به دنبال تجلیل و تحسین موضوع خود می باشد. از این رو به ندرت وقایع تلخ و ناگوار زندگی، شکست ها در عکس ها ثبت می شوند. آنها شکل تصحیح شده ای از زندگی خانوادگی هستند، که به ثبت تمامی جنبه های زندگی خانوادگی نمی پردازند. بلکه روایتی گزینش شده و سازمان یافته از زندگی را بازگو می کنند.  بوردیو کارکرد عکاسی خانوادگی را تحکیم یکپارچگی اعضای خانواده می داند. از این رو عکس های خانوادگی به ثبت لحظات خوش و خاطره انگیز خانوادگی می پردازد که موجب باهم بودن و اتحاد گروه می شود.

خالقان عکس های خانوادگی به آن ها به عنوان بازنمایی دقیق، معتبر و صحیح از آنچه که واقعاً وجود داشته می نگرند.

برای آنها واقعیت عکس، یکی از دلایل عکاسی است.

آلبوم های عکس های خانوادگی

عکس های خانوادگی اغلب در داخل آلبوم عکس خانوادگی جای می گیرند. آلبوم ها به عنوان تاریخچه و شرح حالی از اعضای خانواده عمل می کنند. گردآورنده خاطرات، یادبودی برای رویدادهای خانوادگی میباشد. آلبومها ما را در شناخت سرگرمی ها و مشغولیات و تجارب زندگی گردآورندگان آنها یاری می کنند و اطلاعات تصویری ارزشمندی از زندگی های گذشته در اختیار می گذارند. آلبوم خانوادگی، دریچه ای به زندگی خانوادگی میباشد. آلبوم ها فهرست تصویری از دایره ی اجتماعی هستند که خانواده به آن تعلق دارد. نمایش هویت اجتماعی خانواده و ثبت تصویری شبکه ای از ارتباطات اجتماعی خانواده که با گذشت زمان و تغییر شرایط زندگی و دایره ی ارتباطات خانوادگی، آنها را برای همیشه حفظ می کند. آلبوم خانوادگی همچون حافظه اجتماعی خانواده عمل می کند که به موجب آن تاریخ و هویت خانواده به اعضای جدید خانواده معرفی می شود.

مطالبی از کتاب اتاق روشن از رولان بارت

رولان بارت در جایی در کتاب «اتاق روشن» اظهار میکند که: «خوانش عکسهای عمومی، در اصل همواره خوانشی خصوصی است. این در مورد عکس ً های قدیمی (تاریخی) کاملا آشکار است، که من در آنها روزگار جوانیام، یا روزگار مادرم، یا فراتر روزگار مادربزرگ و پدربزرگم را میخوانم و هستی ناآرامی را به درونشان فرا می افکنم، هستی آن دودمانی که من انتهایش هستم. اما همین را می توان در مورد عکس هایی گفت که در نگاه نخست هیچ پیوندی، حتی پیوندی کنایی، با خود من ندارد نیز صادق است (برای مثال: تمام عکسهای ژورنالیستی) هر عکسی به مثابهی نمود و جلوه ی خصوصی مصداقش خوانده میشود:
دوران عکاسی دقیقاً با انفجار امر خصوصی به صورت امر عمومی، یا به بیان دقیقتر، به صورت خلق یک ارزش اجتماعی جدید که همان عمومیت و اشتهار امر خصوصی است، مطابقت دارد: امر خصوصی به شکلی علنی، به معنای دقیق کلمه مصرف میشود».

«آلبومهای خانوادگی عکس، نمود یکی از همان ساختار های مختلف موجود در واقعیت نمادین هستند، که توسط اعضای یک فرهنگ مشخص به شکلی ضمنی پذیرفته و فراگرفته شده اند.

مجموعه های شخصی عکاسی بدلیل اشتراک مردم یک جامعه بر سر الگوهای تصویری و عرف ها است. »


ادامه این مقاله در لینک زیر مشاهده نمایید :

بررسی نقش عکاسی خانوادگی در تکوین خاطرات جمعی و عمومی یک جامعه (3)


منبع » نشریه هنر های زیبا