دسته بندی نمونه‌کار: عروسی | Wedding

عکاسی خلاقانه برای عروسی

پرتره ها بخشی از هر عروسی هستند،
اما برخی از عکس ها این توانایی را دارند که خود را در خاطره ها پنهان کنند و تصویری فراموش نشدنی را ارائه...